Exercicis Espirituals d’Inspectors de la Regió Mediterrània a Terra Santa

5 abril 2023

Comunicació

l

Els Exercicis Espirituals dels Inspectors de la Regió Mediterrània a Terra Santa van començar el dia 28 de març i van finalitzar el 4 dabril.

Els Inspectors o Provincials de les Inspectories salesianes de la Regió Mediterrània –que engloba 10 inspectories, incloent-hi les dues d’Espanya– van celebrar una tanda d’Exercicis Espirituals a Terra Santa durant 8 dies. Els Exercicis van estar animats per don Marco Rossetti, professor de Bíblia a la Crocetta, a Torí. Els participants van agrair comptar amb una persona que coneix profundament la Bíblia i que ha estat moltes vegades a Terra Santa.

Comptant amb Don Marco, 17 persones van participar d’aquesta experiència intensa a la terra santa de Jesús: el Regional, Juan Carlos Pérez Godoy, i el seu secretari, els provincials de totes les inspectories de la regió, menys el de la Inspectoria Meridional (IME) i el de Salesians Maria Auxiliadora (SMX) d’Espanya, Ángel Asurmendi. En la seva representació, el salesià Juan Crespo va participar en aquests dies de fe i reflexió.

En el cas de la Inspectoria Santiago el Mayor, juntament amb el Provincial de Salesians Santiago el Mayor (SSM), Fernando García, el va acompanyar el Coordinador d’Escoles, Óscar Bartolomé. De la Inspectoria de Portugal van acompanyar dos germans a l’Inspector, el futur Inspector i el futur delegat de Pastoral Juvenil, i, juntament amb el Provincial de la Inspectoria Italia Central (ICC), va acudir-hi l’ecònom inspectorial. Va ser una convocatòria organitzada pel Regional de la Mediterrània, que se sol fer una vegada cada sexenni.

Meditació bíblica a Terra Santa

Els Exercicis Espirituals van tenir cada dia una meditació bíblica i molts moments per poder conèixer diferents llocs on va passar Jesús, Nostre Senyor. També hi va haver moments de pregària molt ben cuidats en llocs molt significatius i temps per a la pregària personal en llocs tan eloqüents com la Muntanya de les Oliveres, el Calvari o el Sant Sepulcre.

Els primers dies, els participants es van allotjar a Casa Nova a Nazareth i van estar recorrent la zona de Galilea. El dia 31 de març van arribar a Jerusalem després d’haver passat per Jericó, el riu Jordà i el desert de Judea. Fins al dia 4 van estar instal·lats a Jerusalem. Especialment interessant va ser la participació el Diumenge de Rams a la processó que va tenir lloc a la ciutat: una manifestació de fe i alegria de la comunitat cristiana d’aquesta ciutat.

A més de les meditacions i reflexions bíbliques ofertes per Don Marco van ser molt interessants les seves explicacions arqueològiques i històriques per entendre millor com els cristians han conservat la memòria dels llocs on va passar Jesús i les primeres comunitats cristianes.

Una gran experiència de fraternitat i una oportunitat única per anar als orígens de la nostra fe i omplir-se d’amor al Senyor per poder transmetre’l als altres.

Dades curioses

Els salesians participants van tenir l’oportunitat de conèixer dues cases salesianes a Terra Santa: Natzaret i Cremisan i compartir amb els germans l’oració, podent celebrar el Ramadà islàmic i Shabbat jueu en aquestes terres.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.

También te puede interesar…